Agricultura nu are viitor fără digitalizare. De asemenea, utilizarea instrumentelor tehnologice la scară largă va susține inovația în domeniul agricol și va crește productivitatea acestuia.

Din păcate, universitățile nu furnizează suficiente cunoștințe studenților despre digitalizare/softuri. Pentru dezvoltarea sectorului AgTech, ar fi nevoie de noi cunoștințe și abilități, ce ar trebui implementate în instituțiile de învățământ. Universitatea Agrară ar trebui să adauge în curricula lor un astfel de curs – tehnologii deja implementate în agricultură.

Companiile mari din domeniul agricol, nu au cunoștințe de utilizare a instrumentelor digitale și nu știu cum să valorifice soluțiile. Prin urmare, este necesară o etapă de instruire pentru angajații acestora în acest sens.

Pentru digitalizarea sectorului agricol, resursele financiare necesare sunt foarte mari și se atestă o lipsă acută de fonduri. De ex. o platformă se dezvoltă și devine funcțională în cca 7 ani.

Existența și acordarea subvențiilor pentru intensificarea procesului de digitalizare în agricultură este necesar astăzi mai mult ca oricând.