Avize și Opinii

Ca parte a misiunii Startup Moldova, venim să stimulăm participarea civică și să asigurăm că interesele startup-urilor tehnologice din Republica Moldova sunt reprezentate în mod corect. Promovăm schimbări legislative care să conducă la transparență, deschidere față de investiții și activitate competitivă pentru startup-uri. Pe această pagină pot fi găsite avize legislative și scrisorile deschise depuse de Startup Moldova și partenerii alăturați către instituțiile și persoanele de decizie din Moldova.