Startup Moldova

Ce este Startup Moldova?

Startup Moldova este o inițiativă care vine să accelereze inovațiile tehnologice din Republica Moldova prin capacitarea, încurajarea, dar și contribuția directă la crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea startup-urilor și a inițiativelor de inovație tehnologică din țară.

Startup Moldova este o organizație non-comercială, de drept privat, fondată de către Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) și condusă de un Comitet Executiv, care aprobă direcțiile strategice de dezvoltare, prioritățile fundației în termeni de activități și buget. 

Echipa, în frunte cu Directorul Executiv, sunt cei care asigură implementarea acestor directive și priorități prin intermediul evenimentelor, programelor și activităților sale.

Ce face Startup Moldova?

Startup Moldova are 4 domenii strategice de activitate:

Comunitate

Susținerea și capacitarea comunității startup-urilor și a companiilor inovatoare din Republica Moldova prin intermediul programelor, activităților și evenimentelor de comunitate, crearea și executarea unei strategii unificate de promovare a comunității startup-urilor.

Educație

Implementarea programelor și inițiativelor de încurajare și capacitare a persoanelor care își doresc sau planifică să devină fondator de startup sau promotor activ al inovațiilor tehnologice.

Resurse

Capacitarea startup-urilor și a companiilor inovatoare cu resursele necesare pentru atingerea scopurilor sale: mentorat, tracking, capacitare operațională, facilitarea parteneriatelor, facilitarea accesului la servicii de contabilitate, asistență legală, instruiri tematice, etc.

Finanțare

Facilitarea accesului startup-urilor și a companiilor inovatoare la resurse de finanțare, susținerea și instruirea lor profesională pentru activități de fundraising.