TRANSFORMARE DIGITALĂ PENTRU IMM-uri

Startup Moldova facilitează transformarea digitală pentru întreprinderile mici și mijlocii

Instrumentul de susținere privind digitalizarea ÎMM reprezintă un set de activități cu o abordare complexă, prin intermediul cărora se propune susținerea transferului tehnologic și dezvoltării digitale a întreprinderilor mici și mijlocii pentru valorificarea potențialului inovativ, inclusiv și facilitarea accesului lor pe piețele interne și externe.

Vom oferi sprijin și oportunități extinse întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova care vor beneficia de servicii de automatizare, servicii de digitalizare, acces la consultanţa în domeniul legal și fiscal, consiliere în comerț electronic, soluții integrate pentru automatizarea proceselor de afaceri în scopul creșterii oportunităților de operare într-o lume digitală, și mult mai mult.

Obiectivele instrumentului

În contextul pandemiei cu COVID-19, ÎMM din Republica Moldova au fost puse în impas, cu constrângeri severe pe partea de cerere și ofertă. Impactul asupra ÎMM este unul esențial, mai ales în contextul în care din cele cca. 98% de ÎMM cca. 75% sunt microîntreprinderi care nu au cunoștințele și resursele, inclusiv financiare, necesare unei ajustări rapide la condițiile noi de pe piață.

Totodată, conform ultimelor sondaje, 80,7% dintre gospodării au asigurat accesul la internet iar mai puțin de 17% dintre IMM-uri au integrat cu succes tehnologii digitale în activitatea lor, fapt ce reprezintă un potențial neexploatat pentru ÎMM din republica Moldova, dar și o necesitate urgentă de adoptarea a practicilor de digitalizare.

Grupul țintă

Întreprinderile mici și mijlocii, definite în conformitate cu Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care corespund criteriilor stipulate la art.4 al Legii, cu excepţia persoanelor fizice care activează în baza patentei de întreprinzător şi a persoanelor juridice de drept public.

Mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate le găsiți aici.

Mai multe detalii despre descrierea componentelor le găsiți aici.

Sunt o întreprindere mică sau medie și optez pentru digitalizare

Cu o experiență vastă în domeniul TIC, ne propunem să abordăm cele mai urgente nevoi sectoriale care ar putea fi manevrate cu ajutorul soluțiilor digitale.

Vă rugăm să completați următorul chestionar pentru a ne ajuta să înțelegem care sunt cele mai stringente dificultăți cu care vă confruntați în derularea activității Dvs. zilnice, astfel încât să putem face o analiză complexă și să vă ajutăm cu soluții IT, finanțare pentru procesele de digitalizare și automatizare sau asistență tehnică și mentorat.

ÎNREGISTREAZĂ-ȚI IMM-UL

Sunt o companie de tehnologie și pot oferi soluții digitale

Dezvoltat de proiectul Tekwill, finanțat de USAID și Guvernul suedez, în parteneriat cu Asociația Companiilor TIC și parcul IT din Moldova, Startup Moldova își propune să faciliteze trecerea de la o economie bazată pe procese tradiționale la o economie digitalizată.

Dacă sunteți o companie tehnologică, antreprenor sau liber profesionist, care poate oferi soluții digitale întreprinderilor mici și mijlocii, vă rugăm să completați următorul chestionar.

OFERĂ O SOLUȚIE DIGITALĂ

Programul de modernizare digitală Startup Moldova este dezvoltat în parteneriat cu ODIMM!