În cursul câtorva luni în care sistemul educațional a fost constrâns să adopte măsuri de digitalizare, s-a ivit nevoia de cunoștințe, aptitudini și suport tehnic, care să asigure buna desfășurare a procesului de învățământ și, respectiv, o conexiunea puternică dintre elevi și profesori. La moment, au loc schimbări majore în educație, cadrele didactice și elevii sunt în proces de adaptare, proces care, spun invitații, va aduce prosperitate și numeroase beneficii.

Tehnologia fără educație se devalorizează, iar educația fără digitalizare va deveni curând un termen de domeniul trecutului. Viitorul educației se așteptă a fi încărcat cu numeroase oportunități, trecând aproape integral în mediul online.

Inteligența Artificială și Realitate Virtuală vor ocupa o parte substanțială a educației, per ansamblu. Însă, toate aceste oportunități, aduc cu ele și câteva riscuri: mediul informativ online devine „inundat” de informații eronate și noutăți false, la care putem adăuga și faptul că tehnologiile, platformele interactive și rețelele sociale ne perturbă concentrarea, iar utilizatorul nu mai este atent la esența mesajului informativ.

Provocările viitorului EdTech vor sta ascunse sub abilitatea fiecărui de a filtra sursele veridice de informare și de a avea încredere în emițători.

Și în Moldova, tehnologiile informaționale și-au câștigat locul de frunte și vor continua să facă parte din sistemul educațional, de-acum înainte. Pentru dezvoltarea sectorului EdTech, se încearcă schimbarea viziunilor asupra entității școlii, care nu mai este doar instituția unde copilul vine să asculte lecția, ci devine spațiul cognitiv unde se pune accent pe munca individuală, pe creativitate, pe interacțiune și inteligență emoțională și unde profesorii devin tutori, comunică și colaborează la egal cu elevii.

De asemenea, participanții au menționat importanța modernizării sistemului de notare și a curriculumului, dacă elevii și studenții ar avea posibilitatea să aleagă ce subiectele de interes să studieze, aceasta s-ar reflecta pozitiv asupra vieții lor profesionale, dar și a echilibrului psiho-emoțional.

Aceste schimbări, ce obligă toți actorii sociali să iasă din zona lor de confort și să se adapteze la noua realitate digitală, vor îmbunătăți calitatea sistemului de învățământ și eficiența procesul de predare.