Start aplicări: Programul Digital Impact, axat pe regiunea Cahul

Fundația Startup Moldova lansează Concursul de propuneri de proiecte în cadrul Programului Digital Impact 2022-2023, axat pe regiunea Cahul.

Scopul programului este de a accelera transformarea digitală în sectoarele public și privat prin asistență și finanțare directă pentru testarea și extinderea produselor, serviciilor sau soluțiilor inovatoare în regiune.

Programul este finanțat de Uniunea Europeană prin Suedia și implementat de ATIC prin proiectul EU4Moldova: Startup City Cahul. Valoarea totală a acestuia este de 7,8 milioane lei.

În funcție de calitatea propunerilor de proiect, a bugetului solicitanților și a relevanței pentru regiunea Cahul, vor fi acordate granturi de până la 780 mii lei – sumă nerambursabilă. Un grant poate constitui maximum optzeci la sută (80%) din bugetul total al proiectului propus de solicitant. Cofinanțarea de minimum 20% din bugetul total al proiectului urmează să fie asigurată de către solicitant.

Programul va sprijini soluții în următoarele domenii:

  • Turism: site-uri sau programe care vizează turiștii și care urmăresc creșterea vizibilității regiunii Cahul din punct de vedere turistic.
  • Agricultură: soluții digitale cu impact asupra sectorului agricol și cu potențial de creștere. Sub-sectoare: vitivinicol, agricultura tradițională etc.
  • Logistică: digitalizarea serviciilor logistice, poziționarea regiunii Cahul ca Hub Logistic Sudic.
  • Guvernare: digitalizarea serviciilor comunitare.
  • Comerț: soluții pentru a oferi incluziune financiară, pentru a stimula comerțul electronic în regiune.
  • Sunt aplicabile și alte domenii, cu dovezi solide ale impactului soluției/provocării abordate (de ex. alfabetizare digitală și financiară).

Solicitanți eligibili pentru participare la Concurs sunt entitățile private, care-și desfășoară activitatea antreprenorială în regiunea Cahul (raioanele Cahul, Leova, Taraclia, Cantemir) sau grupuri de co-solicitanți, care pot include instituții publice, organizații, asociații sau alte entități juridice.

“Programul Digital Impact, axat pe regiunea Cahul, susține în primul rând digitalizarea afacerilor. Prin implementarea cu succes a proiectelor, vor avea de câștigat nu doar companiile beneficiare, ci și toți cetățenii din zona de Sud a țării. Mizăm pe soluții digitale ce răspund nevoilor consumatorului, ce reduc decalajul digital între utilizatorii finali, ce contribuie la egalitatea de șanse și la incluziunea socială a femeilor și a altor grupuri marginalizate. Vom sprijini sectoarele de afaceri și IMM-urile contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii și a întregii țări.” a declarat Corina Andronic, Director EU4Moldova: Startup City Cahul, cu referire la Program.

Pentru informație completă despre Program, dar și pentru a descărca Ghidul de aplicare la Concurs, accesați: https://startupmoldova.digital/digital-impact/

Doritorii de a se înscrie la concurs, trebuie să depună dosarele cu Notele conceptuale și declarațiile de onoare până pe 30 noiembrie 2022, prin expediere pe email: community@startupmoldova.digital.

*Dosarele depuse după expirarea termenul stabilit nu vor fi acceptate  pentru evaluare.

Digital Impact este un program realizat de Startup Moldova ca parte/ activitate a proiectului EU4Moldova: Startup City Cahul, finanțat de Uniunea Europeană  în parteneriat cu Suedia și implementat de ATIC.

Startups attending list

Description
viarliveViar.live allows any 360 ̊ enthusiasts and business owners to create and share amazing VR experiences with ease
respiroMarket place for psychological support
easyplanSAAS solution for dental clinics
bloomcodingBloomcoding is reinventing online coding education for children, by teaching kids how to code through Virtual and Augmented Reality experiences.
enabldEmpowering Communication Service Providers to offer smart and cost-effective business communications services
xorXOR builds modern communication software for recruiting and HR to hire and retain talent more efficiently.
faguraP2P credit platform
donkeyDonkey.io makes code deployments simple and fun, regardless of the location you are delivering your software solution to.
metafarmA WEB 3.0 platform where for tokenizing real assets in agriculture using Blockchain, NFT and Metaverse technologies.
selftalkSelftalk is a behavioural health app that helps tech employees deal with anxiety, stress, depression, and negative inner conversation.
delyA set of white label delivery solutions that features the whole package of software required to set up and run your own delivery business
undeA platform for event pages management with tools for events promotion, tickets sale and community building
brizyBrizy is a multiplatform website builder that anyone can use.
sonr_musicSONR Music is a compact disc-shaped 100% waterproof audio player.
boldA platform that brings together specialists from the NEW MEDIA ART area for promoting and re-imagining new products.
langlyA non-standard platform for learning English based on the Oxford English course.
stilioStilio is web platform and booking app designed for Beauty industry, an online digital solution for making online appointments to beauty salons and specialists.
watznowWatznow offers a quick way to share videos with people around you or anywhere in the world with an interactive map.
fastbossFastBoss is Integrated mobile-first CRM-like tools with embedded Virtual Assistant for salesmen and business owners
enamplyAI-assisted productivity management platform that reduces bias in performance improvement and creates a habit of feedback.
influenceInfluence.md is a platform that connects brands with digital storytellers, influencers, and content creators in order to personalize their brand story.
aml_cryptoBlockchain Analytics & Crypto Investigation.
baby_medBaby Medy inspire hope and contribute to the health and well-being of parents and their kids by providing the best care through medicine and modern technology.
doctor_chatDoctorchat is an online clinic platform.
renterRenter is a long term electric bicycle rental service for couriers
my_idMyID provides identification and validation process tools for businesses
music24Platform for music artists where they can sell their songs and merchandise, directly communicating with their fans
clickschoolClick School provides online training and career guidance services in the IT field that the beneficiary pays upon employment.
kicklyA platform for sports organizations to create graphic content in minutes
toutoringOnline tutoring for students
startupProvide a set of products and services that allow the creation of applications and websites without code.
consulterFind the right expert advice for your business with Consulter - the marketplace for top-notch consultants across industries.
inst_expertInstant online help from reliable therapists
sahInteractive online chess courses for children
swiftSaasS solution to connect with customers who leave their contacts online
greenoGreenoSoil is a ClimateTech and AgTech company building the first and the largest global geospatial data marketplace in agriculture
iAsigiAsig is a property and casualty insurance agency powered by technology.
indexIndex is a global network of vetted, world-class software developers, that helps enterprises to find and hire top-caliber engineering talent.
planablePlanable is a content review and marketing collaboration platform used by over 5,000 teams.
Disclaimer: By registering for Startup Moldova Summit 2023, you agree to the collection and use of your personal information by Startup Moldova in accordance with our privacy policy. You also consent to receiving promotional and informational emails from Startup Moldova related to the event.