Tekwill Ambassadors Program 2022

În data de 30 Noiembrie 2021, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC a lansat ediția anului 2021 al Programului ”Tekwill Ambassadors”, o inițiativă prin care oportunitățile de dezvoltare vin mai aproape de toți cei interesați și le oferă susținerea și resursele necesare pentru a atinge performanța în domeniul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC). Programul este realizat cu susținerea financiară din partea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernului Suediei în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC Tekwill”.

Ambassadorii edițiilor precedente au fost: MentorMe, Dreamups, Best, Rockit Conference, Moldova Developers Conference (Powered by Fusion Works), Riift Studio, BEST, Sigmoid, BSD Management, Comunitatea Filierei Anglofone, Computer Science, Ignite, Upcelerator, Django Girls, Technovation Girls Moldova Competition, Ruby Wine 2.0 Conference, Programmer’s Day, Product Management conference, Moldova Python Community – meetup, Engineering Talks – Program de instruire, Dezvoltarea abilităților în BIM (Building Intelligence Model), Micro Lab Open Day, Future HR Conference, ADOR, Tech Village, FixIT, ForumulEdu+, RubyWine, Technovation Challenge, Rails Girls lista poate continua.

Din 2018, Ambassadorii Tekwill au avut impact semnificativ pentru peste 15000 de tineri, studenți, profesioniști, antreprenori și au implicat comunității de mentori, experți și traineri în cele mai diverse domenii de expertiză.


În cadrul Programului vor fi susținute inițiativele și proiectele dedicate dezvoltării domeniul Tehnologiilor Informaționale prin acțiuni educaționale și de consolidare a antreprenoriatului. Propunerile de proiecte por fi înaintate de persoane fizice, organizații non-guvernamentale, companii și grupuri de inițiativă.

Programul Tekwill Ambassadors, vor fi susținute proiectele care vor contribui la implementarea obiectivelor:

 • Crearea oportunităților pentru integrarea produselor inovative
 • Cultivarea capacităților antreprenoriale
 • Dezvoltare instrumentelor pentru socializare, schimb de experiență și învățare
 • Integrarea regiunilor în programele naționale

Perioada de implementare a proiectelor: 31 Ianuarie – 15 iunie 2022. Termenul limită de prezentare a conceptelor 15 decembrie 2021.

Criteriile de evaluare al aplicărilor:

 • Relevanța bugetului în funcție de impactul presetat  (max. 20 de puncte)
 • Sustenabilitatea proiectului (max. 20 de puncte)
 • Capacitatea de realizare și experiență al aplicantului (max. 20 de puncte)
 • Calitatea mecanismului de monitorizare și evaluare a rezultatelor (max. 20 puncte)
 • Experienta anterioară de colaborare cu ATIC și participarea în programele Tekwill va constitui un beneficiu (max. 20 puncte)

  Inițiativele cu un punctaj total mai mare de 40 de puncte vor facilita sprijinul.

Beneficiile programului Tekwill Ambassadors:

 • Implicarea în creșterea comunității și oportunitatea de a pune în aplicare propriile idei și proiecte.
 • Suport financiar pentru implementarea inițiativelor.
 • Promovarea regiunilor și contribuția la dezvoltarea inovațiilor în Republica Moldova.
 • Acces la grupurile locale de  mentori, startup trackeri, experți și facilitatori.
 • Suport în promovarea inițiativelor către cei interesați de antreprenoriat, tehnologii și inovații prin platformele media Tekwill și Startup Moldova.
 • Suportul echipei Tekwill și Startup Moldova în desfășurarea evenimentului.


Suportul financiar acordat în cadrul Programului Tekwill Ambassadors: poate include / acoperi următoarele poziții bugetare:

 • Spațiu pentru desfășurarea evenimentelor
  (în conformitate cu situația pandemică și deciziile Comisiei Naționale pentru situații excepționale)
 • Servicii alimentare
 • Servicii tipografice
 • Servicii de promovare
 • Bilete de avion
 • Acomodare
 • Producție video și foto
 • Management
 • Streaming setup
 • Platforme online (Abonamente lunare)
 • Traduceri 
 • Mentori / Speakeri
 • Contracte individuale pentru creare de conținut (conținut media, materiale educaționale)

Detalii de bugetare:

1. La prezentarea bugetului, vă rugăm să utilizați acest template de buget, observați colonița E rândul 5, în care să introduceți pozițiile de buget solicitate spre acoperire de Tekwill Ambassadors Program.
2. Colonița F și G rândul 5, sunt destinate pentru indicara aportului financiar de la organizatori, parteneri, sponsori ori alți co-organizatori.

3. Programul Tekwill Ambassadors, poate acoperi pînă la 60% din costul total al inițiaivelor, inclusiv contribuția inkind.
  Contribuția in kind  se referă în general la bunuri, servicii și produse care nu implică bani sau care nu sunt măsurate în termeni monetari, însă au o echivalență financiară de cost. De exemplu: Tekwill poate oferi mobilă moale pentru amenjarea scenei în timpul unui eveniment, în cadrul Tekwill Ambassador poate oferi gratui, în schimb chiria mobilei de la furnizori va costa, astfel de contribuții se numesc in kind.

4. Bugetul prezentat, trebuie să conțină contribuția proprie financiară și/ori in kind.

Modul și forma de desfășurare a inițiativelor eligibile:

 1. Webinar
 2. Workshop
 3. Sesiuni de networking
 4. Sesiuni de mentorat
 5. Programe educaționale
 6. Hackathon
 7. Talk Show
 8. Podcast-uri
 9. Tutoriale video
 10. Acceleratoare
 11. Întruniri de comunitate
 12. Conferință / Summit 
 13. Campanii de comunicare

Lista poate continua și se adaptează la necesitățile aplicanților la programul Tekwill Ambassadors.


Proceduri și livrabile:

 • Un Ambassador poate aplica cu mai multe inițiative.
 • Ambassadorii selectați vor semna un contract cu Tekwill, unde vor fi incluse calendarul activităților, livrabilele, resursele, furnizorii și distribuția tranșelor pe perioade și livrabile.
 • Achitările se efectuează direct furnizorilor postfactum, după raportarea activității
 • În urma fiecărei inițiative ambasadorul livrează raportul cu atașarea statisticilor, imaginilor din cadrul activității și listei participanților(nume, prenume, email) drept dovadă a executării lucrărilor.
 • Ambasadorul va ține la curent managerul programului cu toate modificările și va notifica cel puțin cu 2 săptămâni înainte de data începerii evenimentului ori programului.
 • Ambasadorul este responsabil pentru oferirea materialelor de comunicare către managerul programului Tekwill Ambassadors pentru plasarea pe site și rețele sociale.
 • Managerul programului va expedia pachetul de documente către ambasadorii selectați și va oferi suport pe tot parcursul programului Tekwill Ambassadors 2022.
 • Selecția se efectuează în cadrul comisiei pe baza criteriilor menționate mai sus.


Timeline:
Lansarea Primului call: 30 noiembrie

Perioada de aplicare: 30 noiembrie – 15 decembrie
EXTENDED DEADLINE – 25 decembrie

Selectarea participanților: 15-27 decembrie

Perioada de desfășurare a inițiativelor: Ianuarie – Iunie 2022

LINK de înregistrare:https://forms.gle/afY8pGipvZsJCn2RA

Așteptăm ideile voastre!

Startups attending list

Description
viarliveViar.live allows any 360 ̊ enthusiasts and business owners to create and share amazing VR experiences with ease
respiroMarket place for psychological support
easyplanSAAS solution for dental clinics
bloomcodingBloomcoding is reinventing online coding education for children, by teaching kids how to code through Virtual and Augmented Reality experiences.
enabldEmpowering Communication Service Providers to offer smart and cost-effective business communications services
xorXOR builds modern communication software for recruiting and HR to hire and retain talent more efficiently.
faguraP2P credit platform
donkeyDonkey.io makes code deployments simple and fun, regardless of the location you are delivering your software solution to.
metafarmA WEB 3.0 platform where for tokenizing real assets in agriculture using Blockchain, NFT and Metaverse technologies.
selftalkSelftalk is a behavioural health app that helps tech employees deal with anxiety, stress, depression, and negative inner conversation.
delyA set of white label delivery solutions that features the whole package of software required to set up and run your own delivery business
undeA platform for event pages management with tools for events promotion, tickets sale and community building
brizyBrizy is a multiplatform website builder that anyone can use.
sonr_musicSONR Music is a compact disc-shaped 100% waterproof audio player.
boldA platform that brings together specialists from the NEW MEDIA ART area for promoting and re-imagining new products.
langlyA non-standard platform for learning English based on the Oxford English course.
stilioStilio is web platform and booking app designed for Beauty industry, an online digital solution for making online appointments to beauty salons and specialists.
watznowWatznow offers a quick way to share videos with people around you or anywhere in the world with an interactive map.
fastbossFastBoss is Integrated mobile-first CRM-like tools with embedded Virtual Assistant for salesmen and business owners
enamplyAI-assisted productivity management platform that reduces bias in performance improvement and creates a habit of feedback.
influenceInfluence.md is a platform that connects brands with digital storytellers, influencers, and content creators in order to personalize their brand story.
aml_cryptoBlockchain Analytics & Crypto Investigation.
baby_medBaby Medy inspire hope and contribute to the health and well-being of parents and their kids by providing the best care through medicine and modern technology.
doctor_chatDoctorchat is an online clinic platform.
renterRenter is a long term electric bicycle rental service for couriers
my_idMyID provides identification and validation process tools for businesses
music24Platform for music artists where they can sell their songs and merchandise, directly communicating with their fans
clickschoolClick School provides online training and career guidance services in the IT field that the beneficiary pays upon employment.
kicklyA platform for sports organizations to create graphic content in minutes
toutoringOnline tutoring for students
startupProvide a set of products and services that allow the creation of applications and websites without code.
consulterFind the right expert advice for your business with Consulter - the marketplace for top-notch consultants across industries.
inst_expertInstant online help from reliable therapists
sahInteractive online chess courses for children
swiftSaasS solution to connect with customers who leave their contacts online
greenoGreenoSoil is a ClimateTech and AgTech company building the first and the largest global geospatial data marketplace in agriculture
iAsigiAsig is a property and casualty insurance agency powered by technology.
indexIndex is a global network of vetted, world-class software developers, that helps enterprises to find and hire top-caliber engineering talent.
planablePlanable is a content review and marketing collaboration platform used by over 5,000 teams.
Disclaimer: By registering for Startup Moldova Summit 2023, you agree to the collection and use of your personal information by Startup Moldova in accordance with our privacy policy. You also consent to receiving promotional and informational emails from Startup Moldova related to the event.