Apel de selectare a 5 mentori în cadrul Programului Digital Impact

1. Contextul și justificarea programului

Programul Digital Impact (în continuare „Programul”) este un program realizat de Startup Moldova ca parte/ activitate a proiectului EU4Moldova: Startup City Cahul, finanțat de Uniunea Europeană prin Suedia, ca răspuns la Activitatea 3. Sprijinirea dezvoltării unui program de accelerare și de finanțare inițiat pentru start-up-uri și antreprenori digitali și inovatori, contribuind la consolidarea capacității și pregătirea pentru investiții.

Programul este conceput pentru a încuraja implementarea soluțiilor/produselor digitale în Regiunea Sud/Cahul și pentru a declanșa interesul pentru digitalizarea proceselor de afaceri și consolidarea capacităților companiilor locale/ din Cahul.

Programul creează oportunități de a testa și pilota soluțiile și produsele tehnologice/digitale locale care contribuie la dezvoltarea regională.

Inițiativa se va concentra, de asemenea, pe soluții focusate pe cetățeni, în care deciziile cheie legate de inovare, modernizare și digitalizare iau în considerare nevoile consumatorilor, utilizarea la zi și necesitatea serviciilor digitale și vor aborda limitările și potențialele inegalități care ar putea fi generate dacă serviciile nu sunt adaptate nevoilor grupurilor vulnerabile specifice și ale IMM-urilor afectate. Se va pune accent pe acele soluții digitale care reduc sau minimizează decalajul digital general între utilizatorii finali, contribuie la egalitatea de șanse și la incluziunea socială a femeilor și a altor grupuri marginalizate, sprijină acele sectoare de afaceri și IMM-uri care au un nivel ridicat până la foarte ridicat de contribuție potențială la dezvoltarea umană durabilă, în special în sectoarele dinamice ale economiei.

2. Descrierea programului

Scopul Programului Digital Impact 2022-2023, axat pe regiunea Cahul, este de a oferi companiilor sprijin și finanțare directă și cunoștințe pentru testarea și extinderea produselor, serviciilor sau soluțiilor inovatoare pentru dezvoltare durabilă, precum și pentru accelerarea transformării digitale în sectoarele public și privat din regiunea Cahul. Inițiativa vine cu intenția de a motiva companii IT și non-IT din sectorul privat să se angajeze în parteneriate pentru a stimula digitalizarea și a genera un impact pozitiv și durabil asupra populației și consumatorilor din Cahul.

2.1. Principalele obiective ale Programului sunt:

 • Colaborarea cu companiile din sectorul privat din Cahul pentru testarea, implementarea și dezvoltarea produselor, serviciilor sau soluțiilor inovatoare prin soluții digitale dezvoltate de companiile IT din sectorul privat.
 • Sprijinirea digitalizării în sectoarele public și privat, cu impact măsurabil și pozitiv.
 • Generarea unor exemple pozitive de colaborare cu impact între companiile IT și non-IT din regiunea Cahul, prezentând și îndrumând companiile locale pentru managementul produselor și proiectelor.

2.2. Programul va sprijini soluții în următoarele domenii, esențiale pentru regiune:

 • Turism, de exemplu: site-uri sau programe care vizează turiști și care urmăresc creșterea vizibilității regiunii Cahul din punct de vedere turistic.
 • Agricultură, de exemplu: soluții digitale care urmăresc să aibă un impact asupra sectorului agricol și să prezinte potențialul de creștere; sub-sectoare: vin, agricultura tradițională etc.
 • Logistică, de exemplu: digitalizarea serviciilor logistice, poziționarea Cahulului ca Hub Logistic Sudic.
 • Guvernare, de exemplu: digitalizarea serviciilor comunitare.
 • Comerț, de exemplu: soluții pentru a oferi incluziune financiară, pentru a stimula comerțul electronic în regiune.
 • Sunt aplicabile și alte domenii, cu dovezi solide ale impactului soluției/provocării abordate (de ex. alfabetizare digitală și financiară).

Notă: soluțiile care vizează promovarea digitalizării în sectorul privat vor răspunde nevoilor sectoriale. Dacă scopul proiectului este de a dezvolta și pilota soluția în cadrul unui M-IMM, aceasta ar trebui să fie ușor scalabilă la alte M-IMM-uri din același sector.

2.3. Perioada de implementare

Perioada de implementare este de 16 luni: octombrie 2022 – februarie 2024.

3. Aplicanți eligibili

Calificări minime pentru mentori:

 • Minim 5 ani de experiență în domeniile legate de digitalizare, inovații tehnologice pentru companiile din Moldova.
 • Experiență demonstrată în mentorarea de IMM-uri și/sau startup-uri și în supravegherea proceselor de implementare a programelor/proiectelor.
 • Înțelegerea specificului local al regiunii Cahul va constitui un avantaj.

4. Responsabilitățile mentorilor

Pentru a asigura o înaltă calitate și relevanță a soluțiilor ce urmează a fi dezvoltate pentru nevoile reale ale afacerilor din Cahul, precum și ale populației locale și potențialilor consumatori, o echipă de mentori va fi angajată și implicată în:

 1. Participarea la întrunirile Comitetul de Evaluare pentru selectarea beneficiarilor de grant.
 2. Facilitarea sesiunilor de orientare în or. Cahul, unde companiile locale non-IT vor fi îndrumate asupra posibilelor inițiative de inovare cu care pot aplica pentru a obține un grant.
 3. Facilitarea identificării furnizorilor de soluții IT conform cerințelor specifice ale proiectelor finanțate.
 4. Supravegherea proceselor de dezvoltare și implementare a soluției.
 5. Mentorarea beneficiarilor și furnizorilor de soluții IT și facilitarea discuției dintre aceștia.

5. Descrierea procesului de aplicare

Dosarele mentorilor independenți interesați trebuie să conțină următoarele informații:

• Curriculum Vitae. Nu este necesar un format specific de CV.

• Justificarea expertizei și relevanța pentru a fi mentor în Program – Anexa A.

Reguli generale pentru procesul de aplicare:

 • Toate dosarele se depun exclusiv prin e-mail, cplinschi@startupmoldova.digital
  • Dosarele depuse cu întârziere nu vor fi luate în considerare.
  • Doar candidații pre-selectați vor fi contactați.
  • Dosarele vor fi evaluate de un Comitet de Evaluare independent.
  • Dosarele vor fi evaluate în funcție de reguli clare de eligibilitate și criterii de selecție.
  • Retrimiterea dosarelor modificate și îmbunătățite nu este permisă.

Termenul limită pentru aplicări a fost extins până pe 10 Noiembrie, 2022, ora 00:00.

Dosarele, precum și întrebările referitoare la procesul de aplicare vor fi adresate la adresa de e-mail: cplinschi@startupmoldova.digital, inclusiv: DIGITAL IMPACT MENTOR APPLICATION, în linia de subiect.

Disclaimer: By registering for Startup Moldova Summit 2023, you agree to the collection and use of your personal information by Startup Moldova in accordance with our privacy policy. You also consent to receiving promotional and informational emails from Startup Moldova related to the event.