Content writer/teacher for writing entrepreneurship lessons

Fundația Startup Moldova este o platformă multistakeholder care urmărește să stimuleze ecosistemul de startup-uri emergente din Moldova, oferind sprijin și resurse comunității și companiilor individuale care lucrează în direcția inovării tehnologice în Moldova.

Fundația urmărește: (1) consolidarea ecosistemului startup-urilor locale, (2) facilitarea accesului la finanțare, (3) oferirea de sprijin și resurse pentru dezvoltarea și succesul inițiativelor startup și (4) derularea de programe educaționale pentru viitorii fondatori.

Prezentul Apel se atribuie Obiectivului nr. 4, și anume, se caută content writers/profesori pentru implicare directă în elaborarea conținutului unui modul cu accent pe specificul și dezvoltarea startup-urilor tehnologice, ce urmează a fi inclus în Curriculumul pentru disciplina opțională Educația economică și antreprenorială. Modului vine să introducă în cadrul disciplinei aspectul tehnologic și digital al dezvoltării unei afaceri, încurajând elevii să devină viitori fondatori de startup-uri tehnologice în Moldova. Proiectul se desfășoară în colaborare cu Tekwill în Fiecare Școală.

Rolul profesorului în prezentul proiect este să compileze rezultatul mai multor conversații și activități, planificate în cadrul proiectului, și să contribuie cu experiența proprie în structurarea și crearea conținutului într-un limbaj potrivit de predare în școlile din Republica Moldova, integrând conceptele de inovație și tehnologii aferente domeniului, împreună cu echipa de lucru.

Îndatoriri și proiecte:

 • Crearea planului de conținut a disciplinei, prin integrarea modulului menționat mai sus (5 ore academice) în curicula școlară existentă.
 • Crearea conținutului individual pentru fiecare dintre cele 5 lecții într-o manieră informativă, atractivă și interactivă pentru elevi.
 • Colaborarea cu echipa Startup Moldova și membrii comunității la realizarea cercetării și consultațiilor pe marginea subiectelor.
 • Participarea în cadrul focus – grupurilor de lucru cu experți, fondatori de start-up.
 • Elaborarea proiectului didactic pentru fiecare oră.


Eligibilitate: Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • Persoană fizică cu experiență în predare – minim 5 ani, în Republica Moldova sau România;
 • Experiența în predarea Antreprenoriatului va constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a cerceta și de a face copywriting, abilități creative;
 • Experiență anterioară în elaborarea conținutului pentru materiale didactice sau auxiliare.


Documente necesare:

 • CV;
 • Dovezi ale experienței în elaborarea de conținut pentru materiale didactice sau auxiliare. Pot fi anexate copii scanate ale manualelor școlare, materialelor didactice auxiliare, etc.

Solicitanții interesați trebuie să trimită documentele enumerate mai sus la adresa de email: cplinschi@startupmoldova.digital. Vă rugăm să includeți „Content writer/teacher” în rândul subiectului.
Pentru orice întrebare, sau neclaritate, vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon: 068732493.
Candidații selectați vor fi contactați prin e-mail sau telefon și vor fi invitați la un interviu.

Termenul limită pentru aplicații: 17 iunie 2022

Disclaimer: By registering for Startup Moldova Summit 2023, you agree to the collection and use of your personal information by Startup Moldova in accordance with our privacy policy. You also consent to receiving promotional and informational emails from Startup Moldova related to the event.