Fundația Startup Moldova este o platformă multistakeholder care urmărește să stimuleze ecosistemul de startup-uri emergente din Moldova, oferind sprijin și resurse comunității și companiilor individuale care lucrează în direcția inovării tehnologice în Moldova.

Fundația urmărește: (1) consolidarea ecosistemului startup-urilor locale, (2) facilitarea accesului la finanțare, (3) oferirea de sprijin și resurse pentru dezvoltarea și succesul inițiativelor startup și (4) derularea de programe educaționale pentru viitorii fondatori.

Prezentul Apel se atribuie Obiectivului nr. 4, și anume, se caută content writers/profesori pentru implicare directă în elaborarea conținutului unui modul cu accent pe specificul și dezvoltarea startup-urilor tehnologice, ce urmează a fi inclus în Curriculumul pentru disciplina opțională Educația economică și antreprenorială. Modului vine să introducă în cadrul disciplinei aspectul tehnologic și digital al dezvoltării unei afaceri, încurajând elevii să devină viitori fondatori de startup-uri tehnologice în Moldova. Proiectul se desfășoară în colaborare cu Tekwill în Fiecare Școală.

Rolul profesorului în prezentul proiect este să compileze rezultatul mai multor conversații și activități, planificate în cadrul proiectului, și să contribuie cu experiența proprie în structurarea și crearea conținutului într-un limbaj potrivit de predare în școlile din Republica Moldova, integrând conceptele de inovație și tehnologii aferente domeniului, împreună cu echipa de lucru.

Îndatoriri și proiecte:


Eligibilitate: Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:


Documente necesare:

Solicitanții interesați trebuie să trimită documentele enumerate mai sus la adresa de email: cplinschi@startupmoldova.digital. Vă rugăm să includeți „Content writer/teacher” în rândul subiectului.
Pentru orice întrebare, sau neclaritate, vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon: 068732493.
Candidații selectați vor fi contactați prin e-mail sau telefon și vor fi invitați la un interviu.

Termenul limită pentru aplicații: 17 iunie 2022