Pentru formularea ofertelor, companiile trebuie să respecte protocolul de depunere și să urmeze lista de documente necesare specificate în cererea de propuneri, inclusiv FORMULARUL-A-F (în format Word). Singura metodă acceptabilă de depunere este electronică, prin e-mail, la adresa: admin@startupmoldova.digital

Ofertele trebuie să fie prezentate ca fișiere PDF separate, după cum urmează:
1) Ofertă tehnică: Formularele A-E, precum și alte documente obligatorii solicitate în acest document de licitație. Pot exista unul sau mai multe fișiere PDF cu nume corespunzătoare.
2) Ofertă financiară: Formularul F – trebuie protejată cu o parolă. SMF va solicita parola în cazul în care propunerea este considerată acceptabilă și tehnic conformă. Ofertele financiare depuse fără o parolă vor fi descalificate. De asemenea, ofertele financiare depuse cu parola indicată vor fi descalificate.

Ofertele depuse după data limită de expirare, 1 Septembrie, 23:59:00, ora Chișinăului, vor fi considerate întârziate și nu vor fi evaluate.

Atașamente:
Cererea completă de propuneri – RFP complet (pdf)
FORMULARELE A-F (format Word)

Volumul tehnic trebuie să conțină următoarele documente completate obligatorii:
Formularul A: Cerere de licitație
Formularul B: Scrisoare de transmitere
Formularul C: Certificat privind determinarea independentă a prețului
Formularul D: Declarație privind aspectele de responsabilitate
Formularul E: Declarație privind responsabilitatea
Formularul F: Ofertă financiară (trebuie protejată cu o parolă)
Copie a înregistrării oficiale și a licenței de afaceri, dacă este cazul (și pentru subcontractori – dacă există)
Certificat de atribuire a contului bancar – copie – (emis de bancă);
Certificat de plată regulată a taxelor – copie – sau certificat emis de Inspectoratul Fiscal privind înregistrările de dublă impunere;
Profilul companiei (până la 3 pagini)

Informații despre performanțele anterioare:

  1. Informații despre asignările similare anterioare legate de revizuirea/dezvoltarea controlului intern finalizate în ultimii 3 ani (în special pentru ONG-uri, proiecte finanțate de donatori și/sau organizații internaționale donatoare);
  2. 2 scrisori de recomandare din ultimii 3 ani;
  3. Capacitatea de personal pentru efectuarea serviciilor propuse, descriind în special experiența în evaluarea ONG-urilor, organizațiilor internaționale, proiectelor finanțate de donatori, etc.
  4. CV-urile echipei alocate (auditor senior și auditor – așa cum este cerut în ToR). CV-urile ar trebui să includă detalii despre serviciile efectuate de personalul respectiv, inclusiv asocieri în curs, indicând capacitatea și capacitatea de a efectua auditul. Descrierea serviciilor propuse, cu un cronogram clar.

Toate ofertele trebuie pregătite în una dintre cele 2 limbi: engleză sau română.

Ofertele depuse după data limită de expirare, 1 Septembrie, 23:59:00, ora Chișinăului, vor fi considerate întârziate și nu vor fi evaluate.