Tender EXTINS de selectarea unei companii de audit pentru furnizarea serviciilor de evaluare a proceselor interne în cadrul Fundației Startup Moldova. Auditul planificat este o continuare a auditului extern efectuat în mai 2023.

Pentru formularea ofertelor, companiile trebuie să respecte protocolul de depunere și să urmeze lista de documente necesare specificate în cererea de propuneri, inclusiv FORMULARUL-A-F (în format Word). Singura metodă acceptabilă de depunere este electronică, prin e-mail, la adresa: admin@startupmoldova.digital

Ofertele trebuie să fie prezentate ca fișiere PDF separate, după cum urmează:
1) Ofertă tehnică: Formularele A-E, precum și alte documente obligatorii solicitate în acest document de licitație. Pot exista unul sau mai multe fișiere PDF cu nume corespunzătoare.
2) Ofertă financiară: Formularul F – trebuie protejată cu o parolă. SMF va solicita parola în cazul în care propunerea este considerată acceptabilă și tehnic conformă. Ofertele financiare depuse fără o parolă vor fi descalificate. De asemenea, ofertele financiare depuse cu parola indicată vor fi descalificate.

Ofertele depuse după data limită de expirare, 1 Septembrie, 23:59:00, ora Chișinăului, vor fi considerate întârziate și nu vor fi evaluate.

Atașamente:
Cererea completă de propuneri – RFP complet (pdf)
FORMULARELE A-F (format Word)

Volumul tehnic trebuie să conțină următoarele documente completate obligatorii:
Formularul A: Cerere de licitație
Formularul B: Scrisoare de transmitere
Formularul C: Certificat privind determinarea independentă a prețului
Formularul D: Declarație privind aspectele de responsabilitate
Formularul E: Declarație privind responsabilitatea
Formularul F: Ofertă financiară (trebuie protejată cu o parolă)
Copie a înregistrării oficiale și a licenței de afaceri, dacă este cazul (și pentru subcontractori – dacă există)
Certificat de atribuire a contului bancar – copie – (emis de bancă);
Certificat de plată regulată a taxelor – copie – sau certificat emis de Inspectoratul Fiscal privind înregistrările de dublă impunere;
Profilul companiei (până la 3 pagini)

Informații despre performanțele anterioare:

  1. Informații despre asignările similare anterioare legate de revizuirea/dezvoltarea controlului intern finalizate în ultimii 3 ani (în special pentru ONG-uri, proiecte finanțate de donatori și/sau organizații internaționale donatoare);
  2. 2 scrisori de recomandare din ultimii 3 ani;
  3. Capacitatea de personal pentru efectuarea serviciilor propuse, descriind în special experiența în evaluarea ONG-urilor, organizațiilor internaționale, proiectelor finanțate de donatori, etc.
  4. CV-urile echipei alocate (auditor senior și auditor – așa cum este cerut în ToR). CV-urile ar trebui să includă detalii despre serviciile efectuate de personalul respectiv, inclusiv asocieri în curs, indicând capacitatea și capacitatea de a efectua auditul. Descrierea serviciilor propuse, cu un cronogram clar.

Toate ofertele trebuie pregătite în una dintre cele 2 limbi: engleză sau română.

Ofertele depuse după data limită de expirare, 1 Septembrie, 23:59:00, ora Chișinăului, vor fi considerate întârziate și nu vor fi evaluate.

Disclaimer: By registering for Startup Moldova Summit 2023, you agree to the collection and use of your personal information by Startup Moldova in accordance with our privacy policy. You also consent to receiving promotional and informational emails from Startup Moldova related to the event.